ceturtdiena, 2015. gada 3. septembris

Mācību grāmatu lietošanas kartība

Lūdzu iegaumē un ievēro visa mācību gada gaitā:
     1) Izturies saudzīgi un uzmanīgi, lietojot un pārvietojot skolas mācību grāmatas;
     2) Mācību grāmatas aizmugurē jābūt ielīmētai un korekti aizpildītai mācību grāmatas pasītei;
     3) Mācību grāmatas obligāti jāapvāko ar veikalā iegādātajiem vai pašrocīgi pagatavotajiem vāciņiem;
     4) Savlaicīgi un rūpīgi salabo mācību grāmatas (arī tad, ja grāmata bijusi bojāta jau saņemšanas brīdī);
     5) Ja pamani nopietnus defektus: lappušu trūkumu, tipogrāfijas kļūmes u.tml., ziņo skolas bibliotekārei;
     6) Neizdari grāmatās nekādas piezīmes, nedeformē lapas vai kā citādi nebojā grāmatu vizuālo un fizisko stāvokli. 
     7) Paturi pātā, ka mācību grāmatu pēc tevis lietos vēl arī citi skolēni.